КАЛАМИЦИ

Magda House 9/10 ноќи-сопствен превоз (53)
Lofos House 10/11/12 ноќи-сопствен превоз (53)
Maria House 9-12 ноќи-сопствен превоз (53)