Кавала е еден од најубавите и најпознатите градови во Егејска Македонија. За време на Божиќните празници секоја година во самиот град се украсува мал брод кој е поставен во централното пристаниште.